SKK's BPH test 2010

SKK's har efterfrågat hundar till utvärdering av deras nya testet kallat BPH = Beteende och personlighetstest för avelsändamål. Så här skriver SKK om syftet med det nya testet "Syftet med projektet – som haft titeln Avel för mentalt sunda hundar – har varit att skapa en metod att för avelsändamål beskriva beteendeegenskaper hos hundar. Målet har varit att de egenskaper som mäts i det nya testet ska visa höga arvbarheter och ha en stark koppling till vardagsbeteenden av vikt för maximalt antal raser. Testet ska också vara minimalt resurskrävande, exempelvis i fråga om antal funktionärer och tidsåtgång per testad hund".

Eftersom whippet var en av fem raser de ville testa på och med hundar mellan 1-2 år så passade det ju bra att försöka få med O'Connor kullens valpar som fyllde 1 år 8 juni 2010. Fyra av de fem valparna kom med, Tippie, Märta, Shannie & Donnie. Märta och Shannie deltog i Märsta en stekhet dag i juli så deras entusiasm för att leka var inte speciellt stor utan båda sökte sig iväg på en liten utflykt precis utanför apellplanen och undersökte marken där istället. När Donnie & Tippie gjorde sina test 27 augusti i Nyköping var det betydligt svalara så de båda var på mycket mer lekhumör.

I övrigt reagerade dessa fyra syskon mer eller mindre identiskt på samtliga moment. Inga problem med främmande människor, visuella överraskningar, skrammel eller underlag så bilderna nedan från Tippies beskrivning kunde varit tagna från vilken som helst av de andra hundarna, nja matintresset var nog störst hos Tippie som jobbade hårt hela tiden ut med att få upp burken med mat :-)

Testet innehåller sju moment:

1. Främmande person:
Här dokumenteras hundens kontakbenägenhet, tendens till oro och/eller undvikande beteenden, behov av att hävda sig eller att visa underkastelse, samt om den avvisar umgänget med aggression. Så här reagerade Tippie på detta moment. Matte Mona i blå jacka.

Tippie var nyfiken på figuranten och följde snällt med och gjorde även sitt momentet. Visitation av hela hunden inklusive tänder var heller inga som helst problem.


2. Föremålslek:
Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, men också hundens allmänna positiva attityd vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål. Figurantens leksak var rolig när Mona kastade iväg den och sprang glatt iväg och hämtade den och fick sen springfnatt. Men när figuranten försökte få igång Tippie med leksaken på håll var hon helt ointresserad.


3. Matintresse:
Målsättningen är att mäta hunden intresse och uthållighet för att få tag på mat/godis. Första gången med mat i öppen skål, andra gången med lock på men inte fastskruvat, tredje gången med fastskruvat lock och här var Tippie den som häll på tiden ut med burken med fastskruvat lock. De andra kullsyskonen testade en gång på den burken men visade sen inget som helst intresse för burken. Det här momentet är väl det som jag inte tyckte gav riktigt rättvisande resulatat för mycket hänger ju på vad som finns i burken och hur mycket hunden gillar det eller använder liknande leksaker hemma.


4. Visuell överraskning:
Syftet med momentet är att mäta hundens reaktioner i en situation med hastigt uppdykande objekt som hunden ska associera till en social retning. Några av de ”känslor” som bedömts som intressanta och viktiga att iaktta och dokumentera är exempelvis hur rädd respektive arg hunden blir. Det gäller dels i det inledande skedet - är hundens första ”tanke” att angrepp är bästa försvar? - men också under den fortsatta delen av momentet, exempelvis hur lätt hunden har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. På det här momentet gjorde samtliga som Tippie, dvs kollade nyfiket på vad som kom upp men sen var det helt ointressant.


5. Skrammel:
På samma sätt som vid visuell överraskning är det hundens rädsla för ljudet samt förmågan att övervinna en eventuell negativ upplevelse som mäts och dokumenteras. Hundens engagemang att i att lösa uppgiften mäts också. På det här momentet gjorde samtliga som Tippie, dvs kollade nyfiket på vad som skramlade men sen var det helt ointressant.

 


6. Närmande person:
Målsättningen är att mäta hundens reaktioner i samband med att en långsamt gående ”konstig människa” kommer närmare och närmare. Här kollade de lite på figuranten men var mer intresserade av andra saker, den som blev gladast när figuranten satte sig på stolen var Donnie som gav figuranten en blöt puss när han glatt hälsade på henne.


7. Underlag:
Syftar till att mäta eventuell rädsla för att gå på avvikande underlag. Här ingick att gå över en presenning och sen en liten upphöjd skramlande bro - och för alla fyra var det ju ingen skillnad att gå över dessa än vad det var att gå på gräsmattan.

Sammanfattningen vi fick på alla var att de var sociala, trygga och mycket trevliga - och det tror jag samtliga whippar som gjort BPH testet fått som omdöme. De spridde bara lovord över vår härlig ras.

 

back to fotogalleriet

upp