Breeder / Uppfödare LC 2008

Årets Svenska uppfödare inom LC 2008 FINAL
För uträkning av årets LC-uppfödare gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng.
Max 10 hundar får räknas. Totalt antal inom parantes. Deltagande hund poänglista
Cert & Champ 5 För hund som under året erhållit svensk LC-Championat
Placering
Place
Kennel Deltagande avkommor
Participating offsprings
Poäng
Points
1 Swaara 10 (13) 34 LC-champion på Cert/CACIL plats 4 För LC-champion på Cert/Cacil placering
1 Adagio 10 34
3 Idomic's 7 23 Cert 4 För hund med LC-Cert/CACIL
3 Airescot 7 23
5 Torshammarens 7 22 Cacil 4 För hund med LC-Cert/CACIL
6 Pompeca's 8 22
7 Carry On 6 21 Cert & CACIL 4 För hund med LC-Cert/CACIL
8 Aaniston 6 20
9 Mibisan's 6 19 Cert & R-CACIL 4 För hund med LC-Cert/CACIL
10 Hot Isle 5 17
11 Air-Exhibit 6 17 R-CACIL 3 För hund med godkänt prov
12 Grändens 5 16
12 Mac Bells 5 16 Godkänt prov 3 För hund med godkänt prov
12 Per-Mo'Bile 5 16
12 The Rattigan's 5 16 Deltagit men ej godkänt prov 0 För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov
16 Let's Run 4 15
17 Sommarhagens 5 15
17 Wikellis 5 15
19 Belara 4 13
19 Tappinskis 4 13
21 Lawtons 3 11
22 Bokellas 3 10
22 Foxys 3 10
22 Klenod's 3 10
25 Carmodey 3 9
25 Khalibadh 3 9
27 Burnt Sienna 4 9
28 Källornas 4 8
29 Balzac 2 7
29 Haväng 2 7
29 Schaudt's 2 7
32 Catch Up's 2 6
32 Inner Circles 2 6
32 Oakshaw 2 6
32 Play A While 2 6
32 Shahnadir 2 6
32 Skyborne 2 6
32 Zadiyad's     2 6
39 Redlook 1 5
40 Axrace's 1 4
40 Emmaline's 1 4
40 Hjortronblommas 1 4
43 Albicans 1 3
43 Caramount 1 3
43 Chininas 1 3
43 Delaklin's 1 3
43 Emagusta 1 3
43 Fennaur 1 3
43 Fortezza's 1 3
43 Four Girl's 1 3
43 Freeline 1 3
43 Full Fart 1 3
43 Gazolin 1 3
43 Häradsvedens 1 3
43 Kvarnhällens 1 3
43 Macawe 1 3
43 Magic Colour 1 3
43 Rhetsgis 1 3
43 Signwills 1 3
43 Sotholmens 1 3
43 Undimoon 1 3
43 Westmount 1 3
63 Divici 2 3
copyright Pompeca's 2008