Breeder / Uppfödare LC 2009

Årets Svenska uppfödare inom LC 2009 FINAL
För uträkning av årets LC-uppfödare gäller poäng enligt tabell. Antalet hundar som bidragit till poängsumman avgör placering vid lika poäng.
Max 10 hundar får räknas. Totalt antal inom parantes. Deltagande hund poänglista
Cert & Champ 5 För hund som under året erhållit svensk LC-Championat
Placering
Place
Kennel Deltagande avkommor
Participating offsprings
Poäng
Points
1 Hot Isle 10 (12) 37 LC-champion på Cert/CACIL plats 4 För LC-champion på Cert/Cacil placering
2 Swaara 10 (16) 35
3 Pompeca's 10 (11) 33 Cert 4 För hund med LC-Cert/CACIL
4 Torshammarens 8 27
5 Adagio 10 27 Cacil 4 För hund med LC-Cert/CACIL
6 Foxys 7 22
7 Aaniston 5 20 Cert & CACIL 4 För hund med LC-Cert/CACIL
7 Per-Mobile 5 20
9 Mac Bells 5 15 Cert & R-CACIL 4 För hund med LC-Cert/CACIL
9 Wikellis 5 15
11 Klenod's 4 14 R-CACIL 3 För hund med godkänt prov
12 Grändens 3 13
13 Sommarhagens 4 13 Godkänt prov 3 För hund med godkänt prov
14 Mibisan's 5 13
15 Air-Exhibit 4 12 Deltagit men ej godkänt prov 0 För hund som startat på prov men ej fått godkänt prov
15 Catch Up's 4 12
15 Tappinskis 4 12
15 The Rattigan's 4 12
19 Airescot 6 12
20 Balzac 3 11
20 Let's Run 4 11
22 Schaudt's 3 10
23 Idomic's 4 10
24 Bokellas 3 9
24 Burnt Sienna 3 9
24 Play A While 3 9
24 Springeldens 3 9
28 Carry On 4 9
28 Källornas 4 9
30 Oakshaw 2 7
31 Belara 2 6
31 Caramount 2 6
31 Carmodey 2 6
31 Inner Circles 2 6
31 Lawtons 2 6
31 Skräddaregårdens 2 6
31 Sotholmens 2 6
38 Axrace's 1 4
38 Budkavlen's 1 4
38 Emmaline's 1 4
41 Albicans 1 3
41 Chininas 1 3
41 Delaklin's 1 3
41 Divici 1 3
41 Emagusta 1 3
41 Four Girl's 1 3
41 Full Fart 1 3
41 Gazolin 1 3
41 Haväng 1 3
41 Häradssvedens 1 3
41 Khalibadh 1 3
41 Macawe 1 3
41 Quidditch 1 3
41 Redlook 1 3
41 Rhetsgis 1 3
41 Samanthas 1 3
41 Shahnadir 1 3
41 Skyborne 1 3
41 Westmount 1 3
41 Zadiyads 1 3
61 Freeline 1 0
61 Magic Colour 1 0
61 Twyborn 1 0
61 Undimoon 1 0
copyright Pompeca's 2009