Statistik 2009

copyright Pompeca's 2009
Nya LC-Champions 2009
Reg.nr Namn Kön Provplats Ålder
S27416/2006 Grändens Betty Mc Beal T Laholm 19 april 2009 LCCh 3 år
S21521/2006 Per-Mobile Raise A Native H Laholm 19 april 2009 LCCh 3 år
S15575/2006 Let's Run Free As Air T Söderköping 9 maj 2009 LCCh 3 år
S35733/2003 Per-Mobile I'm Your Man H Söderköping 9 maj 2009 LCCh 6 år
S31458/2006 Tappinskis Dull and Dozy H Norberg 15 augusti 2009 LCCh 3 år
S23346/2005 Hot Isle Imperial Irelander H Norberg 15 augusti 2009 LCCh 4 år
S27413/2006 Grändens Mc Adam H Vallentuna 30 augusti 2009 LCCh 3 år
S24123/2007 Swaara Grains Of Sand H Luleå 12 september 2009 LCCh 2 år
LC-Cert vinnare 2009
Reg.nr Namn Kön Provplats Ålder Antal Cert
S67460/2007 Hot Isle Jaffarin T Söderköping 9 maj 2009
Stjärnhov 28 juni 2009
Söderhamn 13 juli 2009
Vallentuna 30 augusti 2009
2 år 4
S28140/2008 Pompeca's Gustavus Lacrimosa H Söderhamn 13 juli 2009
Norberg 15 augusti 2009
Strångsjö 27 september 2009
1½ år 3
S13433/2006 Glenspay T Stjärnhov 28 juni 2009
Vallentuna 30 augusti 2009
3 år 2
S27413/2006 Grändens Mc Adam H Laholm 19 april 2009 LC-cert nr 2
Vallentuna 30 augusti 2009 LCCh
3 år 2
S23346/2005 Hot Isle Imperial Irelander H Söderhamn 13 juli 2009 LC-Cert nr 2
Norberg 15 augusti 2009 LCCh
4 år 2
S67462/2007 Hot Isle Jalessa T Söderköping 9 maj 2009
Norberg 15 augusti 2009
2 år 2
S28410/2008 Idomic's El Pure Point H Vallentuna 30 augusti 2009
Strångsjö 27 september 2009
1½ år 2
S33758/2008 Källornas Eira T Vallentuna 30 augusti 2009
Horn 19 september 2009
1½ år 2
S61990/2006 Oakshaw Leader Of The Pack H Söderköping 9 maj 2009
Borlänge 30 maj 2009
3 år 2
S28138/2008 Pompeca's Gustavus Ansgarius H Söderhamn 13 juli 2009
Strångsjö 27  september 2009
1½ år 2
N22634/07 Replica's Conan the Barbarian H (No) Stjärnhov 28 juni 2009
Strångsjö 27 september 2009
2 år 2
S24123/2007 Swaara Grains Of Sand (LCCh) H Söderköping 9 maj 2009 LC-Cert nr 2
Luleå 12 september 2009 LCCh
2 år 2
S61558/2007 Torshammarens Kol H Laholm 19 april 2009
Söderköping 9 maj 2009
2 år 2
S10124/2008 Wikellis Flaming Star T Stjärnhov 28 juni 2009
Vallentuna 30 augusti 2009
1½ år 2
S35386/2005 Aaniston Baby Jonesy Sit And Stay T Luleå 12 september 2009 4 år 1
S26784/2006 Aaniston Lawn Tennis In Venice H Borlänge 30 maj 2009 3 år 1
S18741/2007 Aaniston Somebodys Spelling Mistake T Söderhamn 13 juli 2009 2 år 1
S13122/2006 Axrace's Brownie T Vallentuna 30 augusti 2009 3 år 1
S39103/2007 Balzac När Det Snöade H Laholm 19 april 2009 2 år 1
S39106/2007 Balzac Tordyveln Flyger i Skymningen T Laholm 19 april 2009 2 år 1
S37591/2006 Budkavlen's Made In Heaven H Horn 19 september 2009 3 år 1
S57981/2006 Chininas Jensen H Söderhamn 13 juli 2009 3 år 1
S37390/2008 Daigo v d Waterram H Horn 19 september 2009 2 år 1
S17888/2007 Emmaline's DS Svea Viking T Strångsjö 27 september 2009 2 år 1
S33808/2007 Foxys Parti Painted T Borlänge 30 maj 2009 2 år 1
S27416/2006 Grändens Betty Mc Beal T Laholm 19 april 2009 LCCh 3 år 1
S67454/2007 Hot Isle Jacinto H Borlänge 30 maj 2009 2 år 1
S67462/2007 Hot Isle Jozett T Söderköping 9 maj 2009 2 år 1
S27706/2007 Klenod's Tornado H Stjärnhov 28 juni 2009 2 år 1
S27707/2007 Klenod's Tristan H Stjärnhov 28 juni 2009 2 år 1
S15575/2006 Let's Run Free As Air T Söderköping 9 maj 2009 LCCh 3 år 1
S65838/2006 Mibisan's Mr Bignay H Norberg 15 augusti 2009 3 år 1
S31987/2003 Muskot H Strångsjö 27 september 2009 6 år 1
S35733/2003 Per-Mobile I'm Your Man H Söderköping 9 maj 2009 LCCh 6 år 1
S49450/2005 Per-Mobile Piece of Gold H Bollerup 24 april 2009 4 år 1
S21521/2006 Per-Mobile Raise A Native H Laholm 19 april 2009 LCCh 3 år 1
S28139/2008 Pompeca's Gustavus Confutatis H Horn 19 september 2009 1½ år 1
S42507/2005 Schaudt's Vega T Stjärnhov 28 juni 2009 4 år 1
S69170/2007 Sommarhagens Footloose H Bollerup 24 april 2009 2 år 1
S68496/2005 Swaara Freewheelin' Franklin H Strångsjö 27 september 2009 4 år 1
S24120/2007 Swaara Gloria Gold T Stjärnhov 28 juni 2009 2 år 1
S26132/2007 Swaara Holly Golightly T Stjärnhov 28 juni 2009 2 år 1
S31458/2006 Tappinskis Dull and Dozy H Norberg 15 augusti 2009 3 år 1
S11465/2008 Tappinskis Enjoy The Silence H Borlänge 30 maj 2009 1½ år 1
S42996/2006 Torshammarens Lucifer H Borlänge 30 maj 2009 3 år 1
S42997/2006 Torshammarens Vinga T Norberg 15 augusti 2009 3 år 1
S27594/2005 Trillik H Horn 19 september 2009 4 år 1
S31467/2006 Wikellis Foxy Lady T Laholm 19 april 2009 3 år 1
S10123/2008 Wikellis You'll Never Walk Alone T Horn 19 september 2009 1½ år 1
LC-champion på Cert plats 2009
Reg.nr Namn Kön Provplats
S27416/2006 Grändens Betty Mc Beal (LCCh) T Stjärnhov 28 juni 2009
Vallentuna 30 augusti 2009
Horn 19 september 2009
Strångsjö 27 september 2009
S27413/2006 Grändens Mc Adam (LCCh) H Strångsjö 27 september 2009
S23349/2005 Hot Isle Irish Influence (LCCh) T Stjärnhov 28 juni 2009
Vallentuna 30 augusti 2009
S35733/2003 Per-Mobile I'm Your Man T Söderhamn 13 juli 2009
S14958/2005 Tuulikellon Cherico (LCCh) T Laholm 19 april 2009
Söderköping 9 maj 2009
Söderhamn 13 juli 2009
Vallentuna 30 augusti 2009
CACIL & Res-CACIL vinnare  2009
Reg.nr Namn Kön Provplats  
DK03880/2004 Coastwinds Rider Sørøver Sally T (DK) Bollerup 24 april 2009 CACIL
S27413/2006 Grändens Mc Adam (LCCh) H Bollerup 24 april 2009
Stjärnhov 28 juni 2009
CACIL
R-CACIL
S13433/2006 Glenspay T Stjärnhov 28 juni 2009 CACIL
S27416/2006 Grändens Betty Mc Beal (LCCh) T Stjärnhov 28 juni 2009
Horn 19 september 2009
R-CACIL
CACIL
N22634/07 Replica's Conan the Barbarian H(No) Stjärnhov 28 juni 2009 CACIL
N07428/06 Replica's Black Panther (LCCh) H(No) Horn  19 september 2009 CACIL
S31467/2006 Wikellis Foxy Lady T Bollerup 24 april 2009 R-CACIL
N23198/04 Farytail Wild'n Sweet H(No) Bollerup 24 april 2009 R-CACIL
S17089/2005 Falconcrag Adagio Radio T Horn  19 september 2009 R-CACIL
S61990/2006 Oakshaw Leader Of The Pack H Horn  19 september 2009 R-CACIL
copyright Pompeca's 2009