LURE COURSING


Mumma

Historik

Lure coursing, simulerad harjakt, har funnits i Sverige sedan i slutet på 70-talet. Till att börja med låg detta under Svenska Salukiringen. Nu har man valt att flytta upp denna aktivitet till Svenska Vinthundklubben, dels för att bereda utrymme för fler raser inom vinthundsgruppen att delta och dels för att sporten skall få officiell status. SvVK delar från och med 1 januari 1999 ut officiella certifikat vilket innebär att alla vinthundar nu kan tävla om titeln Svensk Lure Coursingchampion (SLCCh), Internationell Lure Coursingchampion (IntLCCh - kräver 2 CACIL erhållna i två olika länder) samt givetvis Lure Coursing championat i samtliga länder som anordnar officiella LC prov. Lure Coursing är ett bruksprov för vinthundar


Vilda

Nedan syns några av vinthundsraserna förutom whippet som tävlade på EM i Sverige 2008.

Saluki  
Galgo Espanol Afghan

Vad är lure-coursing?

Lure-coursing är ett spännande äventyr för våra hundar, ett sätt för hundarna att rasa ut och samtidigt ett test av mångtusenårig medveten jaktavel. Lure-coursing är ett effektivt sätt att träna våra hundar för utveckling av muskler och ökad rörlighet. Detta gör att hundarna mår bättre, springer bättre och snabbare. En vältränad hund undviker lättare eventuella framtida muskelskador. När man ser hundarnas glädje inför lure-coursing inser man snabbt att detta är vinthundarnas egen sport.
Då vårt moderna samhälle har begränsat vinthundens naturliga sätt att jaga är det en ypperlig lösning att låta lure-coursing ge vinthunden möjlighet till maximal kraftutveckling, snabbhet, rörlighet, uthållighet och inte minst entusiasm och glädje. Det är en riktig upplevelse att se hundarna ge allt för att få tag i "haren"!

Hur fungerar lure-coursing?

På ett fält med storleken motsvarande ett par fotbollsplaner, plant eller kuperat, placeras en motor som drivs av ett bilbatteri och som drar in en ca 600-800 meter lång lina. Linan läggs runt trissor som läggs i zick-zack, raksträckor, kurvor mm. Man försöker så gott det går att efterlikna riktig jakt.

Luren, en plastpåse i slutet på linan är den "hare" som hundarna intensivt jagar, när den far fram mellan trissorna (lure=lockbete på engelska).


Jarvis och Goofy

Lure-piloten är den som anpassar farten på luren så att den hela tiden är på rimligt avstånd från de tävlande hundarna.

Genom sin enkelhet behövs inga dyra tävlingsanläggningar. Allt som behövs är ett öppet fält, en trasmaskin, några trissor och en lina och en lure-pilot (traskörare) så har man ingredienserna för en glädjefylld upplevelse för hundarna och deras ägare och de åskådare som kommer på proven.

Är lure-coursing farligt för hunden?

Nej, skador är ovanliga. För en normalt tränad hund är risken för skador mycket liten.

Hur börjar man?

De flesta hundar har stor jaktinstinkt och tvekar aldrig utan springer efter trasan redan första gången. Andra kan man få jobba med lite för att få dom att springa. På träningen får hunden först springa själv efter trasan, när hunden utan att bry sig om omgivningen utan fokuserar enbart på trasan låter man den springa med en erfaren LC-hund.

Hur får man LC-licens?

För att få delta på ett LC-prov krävs att hunden har fått LC-licens. För att få licens krävs tre godkända licenslopp. Max två av loppen får ske samma dag och det måste vara minst två olika licensgivare som godkänner din hund på de tre loppen för licens. Kravet som ställs på hunden är att den springer "rent" dvs den ska springa efter trasan utan att störa eller störas av den andra hunden. Den får varken leka eller attackera den andra utan ska följa luren koncentrerat.

När hunden fått sin licens sänder du licensansökan till LC-kansliet och betalar in en Licensavgift, LC-kansliet sänder dig sedan hundens licensbok.

Vad händer på ett lure-coursing prov?

Vid ett lure-coursing prov samlas ett antal människor med syftet att ge sina hundar en upplevelse utöver det vanliga.
Runt om i landet så arrangeras ett antal tävlingar av dom olika undersektionerna till Svenska Vinthundsklubben.

Proven utannonseras i SvVK´s PM utskick samt på deras hemsida. Anmälningstiden är under ett par veckors tid - endast hundar anmälda under denna tid får delta - man kan inte anmäla varken innan eller efter denna tid.
Vid för stort anmälningsantal så kan arrangören välja att sända tillbaka anmälningar - det är i så fall alltid först till kvarn som gäller - oavsett vilken ras man har.

Efter anmälan till respektive prov skickar arrangören ett PM där tid för veterinärbesiktning och lottning av startordning anges även vägbeskrivning och övrig information finns med.

När provet går av stapeln åker man dit och vid ankomst anmäler man sig till sekretariatet inom den tidsrymd som anges i informationen man får hemskickad. Se till att du är på plats i tid, missar du tiden så får din hund inte delta. Licensbok och vaccinationsintyg ska medtagas. I sekretariatet id-kontrolleras och prickas din hund av, vid internationella prov måste även hunden veterinärbesiktas och godkännas av tävlingsveterinären innan den får anmälas.

Efter alla deltagare anmält sig lottas hundarna ihop två och två till en startlista samt i vilken ordning, dvs i vilket lopp hundarna startar i. Du får även nu reda på om din hund ska ha rött eller blått täcke på sig. Egen munkorg måste medtagas.

När starten närmar sig värmer man upp hunden med en rask promenad räkna med minst 15 minuter för att hunden ska vara riktigt uppvärmd. Man ska alltid undvika att starta med en ouppvärmd hund då risken för muskelskador är större då.

När det är dags för start går man med hunden till startfältet med munkorg och ett täcke, röd eller blå. Täcke finns oftast att låna på plats. Före 2008 var det också tillåtet att tävla med halskrage men från 2008 tillåts enbart tävlingstäcke.


Fracke

Väl på plats vid startar man hunden. För att hundarna ska starta samtidigt så startas hundarna med hjälp av en så kallad "starter", som med hjälp av ryggdunk samtidigt som de uttalar ordet Tally-Ho ser till att hundarna släpps samtidigt. Tjuvstart eller för sent släpp av hunden kan innebära poängavdrag


Hanna till vänster

Hundarna har precis släppts iväg efter trasan.

Efter start går man till målet för att fånga in sin hund när den kommer i mål.

Efter målgång är det lika viktigt som inför starten att hunden får "värma ner" vilket enklast görs genom att gå med hunden i åtminstone 10 minuter. Kan du hund-stretching? Stretcha gärna hunden efter loppet. Låt hunden dricka vatten men i små mängder åt gången.

När alla hundar sprungit ett lopp tar man rast för att låta funktionärerna att lägga om banan och räkna ihop poängen för hundarna inför andra loppet.

Startordningen i andra loppet avgörs genom att hundar med liknande poäng får springa ihop och sen lottas paren till vilket lopp dom får springa i. På så sätt får hunden springa sitt andra lopp med en hund som är lika duktig som den själv är.

Hundarnas jaktteknik bedöms av två domare som bedömer fem olika delmoment på banan. Hunden kan få max 20 poäng/delmoment = 100 poäng. Om din hund har fått över 50 poäng i lopp 1 så får den delta i lopp 2

Momenten som bedöms är:

Entusiasm:

Iver och beslutsamhet i jakten från start till mål, d.v.s. hur tänd hunden är att springa ikapp "luren". Entusiasmen måste vara hög och det ska tydligt synas att hundarna inte vill något annat än att så snabbt som möjligt få sätta tänderna i "luren". Denna vilja ska klart dominera över eventuella störningar från publik, andra hundar, den hund som springer med i loppet, fall samt på hur
hunden dyker på "luren" vid målgången.

Mumgas

Följsamhet:

Hundens förmåga att följa, ha uppmärksameten på "luren" med blicken, även i de tväraste svängar och planera sin väg effektivt för att komma ifatt "luren". Det händer att gamla garvade lure coursing-hundar klurar ut vad det handlar om och genar, tar sin egen väg, dvs inte efter luren för att invänta bytet där, de är s.k course wise och detta ger lägre poäng

Honey

Snabbhet/Fart:

Hundens hastighet som lättas iakttages på banans längre sträckor. Hundarna skall springa kraftfullt och sträcka ut ordentligt föt att få mesta möjliga fart. Hundar som tar långa kraftfulla steg och sträcker ut ordentligt premieras, medan de som springer med högburet huvud och närmast skuttar fram får lägre poäng.


Ma'Belle

Rörlighet:

Hundens förmåga att snabbt ändra rörelseriktning med bibehållen fart och balans. Syns lättast i kurvorna där hundarna helst skall kunna ta dessa snävt genom att "lägga sig ner". Hundarna ska inte ta vida svängar eller sakta in, utan hålla full fart även där det svänger. Hög fart genom kurvorna och förmåga att parera eventuella hinder och ojämnheter på banan premieras. Här gäller det för domarna att vid bedömningen ta hänsyn till hur hunden är konstruerad. En tyngre hund måste förstås tillåtas arbeta annorlunda än en lätt och smidig.


Meide

Uthållighet:

Hundens kondition, märks mest under slutet av loppet. Men banorna bör vara längre än 600 meter för att detta ordentligt ska kunna bedömas.

Varje hunds poäng från de bägge omgångarna sammanräknas sedan och delas på två. Den hund som har högst poäng vinner.
Minst 55 poäng berättigar din hund att tävla i bruksklass på utställning.
Minst 67 poäng berättigar din hund att tävla om LC-Cert. Cert utdelas till hundarna i varje ras med högst poäng oavsett kön.
Antalet startande hundar avgör hur många LC-Cert som kan delas ut förutsatt att hunden fått minst 67 poäng.

Poängräkning årets hund på Lure Coursing

Vi följer helt SvVK:s sätt att räkna, de vill ju att alla raser räknas på samma sätt då det ligger till grund för deltagande i EM året efter.

1:a 20 poäng
2:a 18 poäng
3:a 16 poäng
4:a 14 poäng
5:a 12 poäng
6:a 10 poäng
7:a 8 poäng
8:a 6 poäng
9:a 4 poäng
10:a 2 poäng


Dessutom får hunden tillgodoräkna sig en poäng per slagen hund som startat lopp 1.
De 5 bästa proven i Sverige räknas. Poängräknare för whippets åt SVVK är Marie Eriksson.

Tabeller över placering på LC listorna sen 2002 hittar du på LC index sidan.


Mumin

Jag vill prova på lure-coursing, hur gör jag?
Enklast är att ni kontaktar någon av klubbarna som anordnar lure-coursing tävlingar, se sidan med länkar

 

upp back to LC index